Viện Đào tạo Quốc tế FPT – Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp – Năm 2015

0
1631

ĐƠN VỊ THAM GIA NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP – NĂM 2015

Logo FAI

Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT – Trực thuộc Tập đoàn FPT – một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt nam, được thành lập từ năm 1999. Với nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường công nghệ thông tin, có khả năng làm việc trong và ngoài nước.

Hiện nay Viện Đào tạo Quốc Tế FPT tập trung vào ba chuyên ngành chính:

 Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế FPT-Aptech: chuyên ngành kỹ nghệ phần mềm.
 Hệ thống đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện FPT-Arena: chuyên ngành đồ họa đa truyền thông.
 Hệ thống đào tạo Phần cứng và hạ tầng an ninh mạng FPT-Jetking: chuyên ngành phần cứng và an ninh mạng.
Tất cả các chương trình của Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT đều được chuyển giao từ các chương trình Quốc tế, được cộng đồng đánh giá cao và luôn có sự cập nhật về nội dung đào tạo. Từ đó giúp cho người học không chỉ bắt kịp được xu hướng của ngành học, mà qua đó đáp ứng được nhu cầu việc làm khi tốt nghiệp. Việc áp dụng các phương pháp học tiên tiến, cũng giúp cho người học nâng cao được tính chủ động và nắm bắt bài học tốt hơn, và bắt nhịp được với môi trường làm việc ngay từ khi còn đi học.

Tất cả các chuyên ngành vủa Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT đều tuân thủ theo một qui trình đào tạo thống nhất. Qui trình này bao gồm: quản lý giảng viên, tổ chức giảng dạy, quan hệ sinh viên, giới thiệu việc làm và kiểm soát chất lượng.

Trong 15 năm hoạt động, sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình của Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT đã và đang được các nhà tuyển dụng đánh giá cao, và xem là nguồn tuyển dụng định kỳ hằng năm.