Tuyển dụng công ty Full In ngành Hóa học

0
1156

Chức vụ : Cán bộ hiện trường và nhân viên phòng thí nghiệm

Điều kiện:

  1. Tốt nghiệp chuyên ngành hóa học
  2. Biết tiếng Anh, biết thêm tiếng Trung là lợi thế.
  3. Có thể tham gia đào tạo ngắn hạn ở Đài Loan (3-6 tháng). Bao ăn ở.
  4. Có kỹ năng giao tiếp và năng lực giải quyết vấn đề.

P/S: Nơi làm việc: Khu công nghiệp AMATA (Biên Hòa)

P/S 1 : Lương: Thương lượng khi phỏng vấn

P/S 2: Người liên hệ: Ông Lữ, điện thoại: 01284587688

Hoặc : Ms. Thanh,  điện thoại: 0822532428

———————————————————————————————-

Position : On-site training staff and Laboratory staff

Condition:

  1. Graduated from Chemistry Major
  2. Have English skills, knowing Chinese is an
  3. Able to participate in short training in Taiwan (from 3-6 months). Being paid for accommodations expenses.
  4. Have communicate skill and problem-solving capacity.

P/S: Working place: AMATA Industrial Park (Bien Hoa)

P/S 1 : Salary : Negotiate in the interview part.

P/S 2: Contact person : Mr. Lu, Tel: 01284587688

Or: Ms.Thanh Tel: 0822532428