TICTAG – Tuyển dụng nhân sự

0
1335
Số lượng tuyển dụng cụ thể:
1. F&A Manager: 01 bạn
2. Nhân viên phân tích và hỗ trợ người dùng trên hệ thống ERP: 06 bạn
3. Odoo Developer: 07 bạn
4. Product Manager: 01 bạn.
Ngoài ra công ty cũng đang tuyển Intern cho vị trí Odoo Internship và Thực tập sinh Lập trình nhúng.
Các tin tuyển dụng:
Thông tin chi tiết có đăng tải tại website của công ty: http://tictag.vn/jobs.