THÔNG TIN CÔNG VIỆC BÁN THỜI GIAN

0
476

THÔNG TIN CÔNG VIỆC BÁN THỜI GIAN

  • Công việc: dán và đóng gói hộp giấy
  • Hỗ trợ: 200.000/ngày + Cơm trưa 20k/ngày
  • Thời gian: ngày 26-28/12
  • Cần 2 nhóm: 6-8 bạn/nhóm
  • Nơi làm việc
    Nhóm 1: C3/42A Phạm Hùng
    Nhóm 2: 8 Dân chủ, Tân thành, Tân Phú
  • Thông tin liên hệ: Ms. Xuân – 0909532712