Thông báo về đăng ký nhận học bổng Vietseeds

0
627

Học bổng Vietseeds
Link:http://vietseeds.org/vi/sinh-vien/d-nh-n-h-c-b-ng-vietseeds
– Đối tượng: sinh viên 1 và 2
-Hạn chót: 20/7/2018
-Các bạn nộp hồ sơ: VN: Lot D4, 1A1B Nguyen Dinh Chieu Apt, Dakao Ward, Dist.1, HCMC, VN
Phone: +84 – 907 161896
Email: info@vietseeds.org
Thông tin chi tiết:
download

hoc bong vietseed 30 6 2018

VietSeeds Recruitment Brochure 2018