Thông báo tuyển sinh Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm 2019

0
1557

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường thông báo chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2019.

Cụ thể tham khảo link: http://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Thongbaotuyensinhhocbongchinhphunhat2019.html

Đại sứ quán Nhật Bản bắt đầu tuyển sinh lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm tài chính 2019. Hãy tìm hiểu thông tin tuyển sinh theo từng bậc học dưới đây.

1. Lưu học sinh nghiên cứu sinh (RESEARCH STUDENTS)

2. Lưu học sinh đại học (UNDERGRADUATE STUDENTS)

3. Lưu học sinh cao đẳng kỹ thuật (COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS)

4. Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp (SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS)

Lịch tuyển sinh này có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Năm 2018
Ngày 20 tháng 4
Bắt đầu thông báo tuyển sinh
   Ngày 28 tháng 5 (thứ hai)~Ngày 29 tháng 5 (thứ ba) Thời gian tiếp nhận hồ sơ
   Cuối tháng 6 Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ và lịch thi viết
   Ngày 5 tháng 7 (thứ năm) Thi viết
   Cuối tháng 7 Thông báo kết quả vòng thi viết và lịch thi vấn đáp
   Ngày 31 tháng 7 (thứ ba) ~Ngày 2 tháng 8 (thứ năm) Thi vấn đáp
   Trung tuần tháng 8 Thông báo kết quả thi vấn đáp
   Tháng 9~tháng 12 Vòng tuyển chọn tại Nhật Bản
Năm 2019
Tháng 1~tháng 2
Thông báo kết quả tuyển chọn cuối cùng
   Tháng 4 Lên đường sang Nhật Bản
   Tháng 10 Lên đường sang Nhật Bản