Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chọn trao tặng máy tính của Chương trình Máy tính cũ – Tri thức mới

0
448

Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên, thanh niên có điều kiện kinh tế khó khăn có phương tiện để tiếp cận với kiến thức công nghệ thông tin phục vụ cho học tập và làm việc, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ phát động Chương trình Máy tính cũ – Tri thức mới. Bằng cách tập hợp các máy tính cũ đã qua sử dụng hoặc được thanh lý từ các cá nhân, đơn vị, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ trẻ sẽ phối hợp với các trường đào tạo về Công nghệ thông tin tiến hành sửa chữa, nâng cấp thành các bộ máy tính hoàn thiện và tổ chức trao tặng lại cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu sử dụng. Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ ban hành thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ dự xét trao tặng máy tính của Chương trình Máy tính cũ – Tri thức mới năm 2014.

Xem chi tiết tại đây