LỊCH SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

0
1082

Nhằm cải thiện, tăng cường trình độ tiếng Anh cũng như tạo một môi trường để các bạn có dịp giao lưu, rèn luyện vốn tiếng anh của mình, Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có thành lập CLB Tiếng Anh được sinh hoạt cả 2 cơ sở. Trung tâm gửi lịch sinh hoạt của CLB với từng chủ đề của mỗi tháng, các bạn có thể lựa chọn cơ sở để sinh hoạt. Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ trường để đăng ký sinh hoạt:

Linhk tham khảo: http://www.cfl.hcmus.edu.vn/

http://www.cfl.hcmus.edu.vn/dtool/data/computer/web613/11418lich-sinh-hoat-cau-lac-bo-tieng-anh-2018.pdf