Kết quả Thi thử Ielts tháng 9/2017

0
1071

Kết quả thi thử này được chấm thi và cập nhật bởi Trung tâm anh ngữ Smartcom

Những bạn thi thử có kết quả >= 4.5 được cấp giấy chứng nhận cho kì thi này.

Giấy chứng nhận được cấp sau 10 ngày nhận kết quả.

Link kết quả: SACUS_KQ Thi thu Ielts thang 9.2017