Kế hoạch Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp 2014 – ĐH Khoa học Tự Nhiên TpHCM

0
571

Tôt nghiệp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCMTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

DỰ KIẾN

Số:       / KH –KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 06  năm 2014 

KẾ HOẠCH

Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp năm 2014

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Tạo môi trường giao lưu giữa doanh nghiệp và sinh viên.

– Cung cấp thông tin về cơ hội nghề nghiệp, thực tập cho sinh viên. Tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận, nắm bắt nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp, trang bị những kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho bản thân.

– Hỗ trợ Doanh nghiệp tiếp cận khách hàng sinh viên, quảng bá các dịch vụ & sản phẩm có khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt dành cho sinh viên.

2. Yêu cầu:

– Hoạt động gắn liền với công tác hỗ trợ sinh viên.

– Tuyên truyền rộng rãi cho các Khoa và các đơn vị trường khác về hoạt động này.

– Thực hiện hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và thiết thực.

– Chương trình là chiếc cầu nối giữa các doanh nghiệp với sinh viên trong Thành phố nói chung và sinh viên Khoa Học Tự Nhiên nói riêng.

II. THÔNG TIN CHUNG

–            Tên gọi: “NGÀY HỘI SINH VIÊN & DOANH NGHIỆP – NĂM 2014”

–            Thời gian: 7g30 đến 15g00 chủ nhật, ngày 26/10/2014 (chủ nhật).

–            Địa điểm: Sân trường – Giảng đường 1 – Hội trường I – trường Đại học Khoa học Tự Nhiên.

–            Đơn vị chỉ đạo thực hiện: Ban Giám Hiệu trường Đại học Khoa học Tự Nhiên.

–            Tổ chức thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên.

–            Dự kiến qui mô ngày hội: 22 gian hàng.

III. NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

1. Khai mạc ngày hội:

Thời gian:8g30 – 9g00 chủ nhật, ngày 26/10/2014.

Địa điểm: Sân khấu trung tâm.

Nội dung:

+ Văn nghệ đầu giờ.

+ Giới thiệu đại biểu, khách mời.

+ Phát biểu của lãnh đạo nhà trường và đơn vị tài trợ.

+ Công bố danh sách các đơn vị tài trợ cho ngày hội.

+ Tôn vinh các đơn vị doanh nghiệp có nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên và đóng góp quỹ học bổng cho sinh viên vượt khó.

+ Trao học bổng cho sinh viên vượt khó.

+ Trao giải cho cuộc thi “CV hoàn hảo – Nâng bước thành công”.

+ Giao lưu văn nghệ.

2. Sàn Doanh nghiệp tham gia

2.1. Sàn nghề nghiệp, tuyển dụng, việc làm

–  Khu 14 gian hàng (dự kiến) triển lãm thông tin doanh nghiệp, cơ hội nghề nghiệp, tư vấn, tiếp nhận hồ sơ ứng viên tiềm năng, thực tập, ứng viên tập sự, tuyển dụng.

–  Khu vực trước Giảng đường I triển lãm các thông tin thực tập sinh, việc làm bán thời gian và đăng thông báo tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp.

– Tại Sân khấu trung tâm: Hội thảo chuyên đề: Sinh viên và Thực tập.

+ Thời gian: 9h30 đến 11g30.

+ Nội dung: Giúp cho các sinh viên có cái nhìn tổng quan về cơ hội nghề nghiệp hiện tại, những xu thế việc làm, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Phối hợp thực hiện: đơn vị tổ chức sự kiện và các doanh nghiệp.

2.2. Doanh nghiệp đồng hành cùng sinh viên

Thời gian: 8g00 – 15g00 chủ nhật, ngày 26/10/2014.

Địa điểm: Sân trường.

– Số lượng gian hàng (dự kiến): 06.

– Nội dung thực hiện:

+ Các sản phẩm ưu đãi hỗ trợ cho sinh viên như các mặt hàng điện tử, sách vở, v.v…

+ Các loại sản phẩm tham gia gian hàng phải là sản phẩm bảo đảm chất lượng, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa.

3. Các hội thảo chuyên đề

3.1. Hội thảo thông tin chuyên đề

Thời gian: 14g00 – 16g chủ nhật, ngày 26/10/2014.

Địa điểm: Giảng đường I.

Nội dung thực hiện:“Cơ hội nghề nghiệp – Định hướng tương lai” cho tất cả 1.000 SV khóa 2011 sắp ra trường và khóa 2010 đã ra trường.

Phối hợp thực hiện: mời diễn giả trình bày.

3.2. Hội thảo việc làm  (Dự phòng)

Thời gian: 9g00 – 11g30 hoặc 13g00 – 15g00 chủ nhật, ngày 26/10/2014.

Địa điểm: Hội trường I.

Nội dung thực hiện:

+ Đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trực tiếp tổ chức buổi hội thảo việc làm.

+ Đơn vị đăng ký phải nộp lệ phí cho ban tổ chức.

+ Sinh viên đến tham gia phải chuẩn bị các hồ sơ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng.

IV. THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO

Ông Nguyễn Kim Quang – Phó hiệu trưởng trường ĐHKHTN, Trưởng ban.

– Ông Văn Chí Nam – Trưởng phòng CTSV, Phó ban.

– Ông Nguyễn Thanh Nguyên – Phó Trưởng phòng CTSV, Thành viên.

– Ông Nguyễn Hưng Nghiệp – Trưởng phòng Quản trị thiết bị, Thành viên.

– Bà Ông Thị Ngọc Linh – Bí thư Đoàn trường, Thành viên.

V. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

– Bà Vương Thị Mỹ Trinh – GĐ TTHTSV, Trưởng ban.

– Ông Trần Vũ – Chủ tịch Hội Sinh Viên trường, Phó ban.

– Bà Nguyễn Thị Thẩm Thuý Hằng– TTHTSV, Thành viên.

– Bà Lê Nguyễn Quỳnh Như – TTHTSV, Thành viên.

– Ông Trần Quốc Cường – TTHTSV, Thành viên.

– Bà Đinh Thị Thu Hiền – TTHTSV, Thành viên.

– Nhóm cộng tác viên sinh viên các khoa.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

– Vận động các doanh nghiệp tham gia đóng góp, tài trợ chi phí báo cáo viên, chi phí tổ chức sự kiện.

– Ban tổ chức sẽ lập Dự toán kinh phí Ngày Hội trình Ban Giám Hiệu phê duyệt trước khi tổ chức sự kiện và thực hiện thủ tục thanh toán tài chính theo quy định.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

–  Ngày 01/5 – 20/6: Lên kế hoạch và trình kế hoạch.

–  Ngày 20/6 – 14/10: Vận động tài trợ, liên hệ các đơn vị, công ty mời chương trình.

–   Ngày 26/10/2014: Thực hiện chương trình.

–   Ngày 03/11/2014: Họp rút kinh nghiệm.

   Nơi nhận:

– Ban giám hiệu;

– Phòng CTSV;

– Đoàn TN, Hội SV, TTHTSV;

– Các phòng ban, Khoa

– Các đơn vị tham gia Ngày hội;

– Lưu: VT.

 

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Kim Quang

 

[gview file=”http://sacus.vn/news/wp-content/uploads/3-So-do-NH-SV-va-DN-2014.docx”]