[HỌC BỔNG LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI BỀN VỮNG (SUTROFOR) – DÀNH CHO THẠC SĨ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ERAMUS MUNDUS]

0
253

Thông báo về chương trình học bổng Lâm nghiệp Nhiệt đới Bền vững (SUTROFOR) dành cho bậc thạc sĩ thuộc chương trình Erasmus Mundus (EU)
– Quốc tịch: sinh viên quốc tế (chấp nhận cả sinh viên là công dân EU và không phải là công dân EU).
– Địa điểm: năm trường đại học Châu Âu sau:
+ Faculty of Life Sciences, Copenhagen University, địa chỉ Nørregade 10, 1165 København, Đan Mạch.
+ School of Environment, Natural Resources and Geography, Bangor University, địa chỉ Bangor LL57 2DG, Vương Quốc Anh.
+ Institute of International Forestry and Forest Products, Dresden University of Technology, địa chỉ 01069 Dresden, Đức.
+ AgroParisTech (the Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences), địa chỉ 16 Rue Claude Bernard, 75231 Paris, Pháp.
+ College of Agriculture, University of Padova, địa chỉ Via 8 Febbraio 1848, 2, 35122 Padova PD, Ý.
– Bậc học: thạc sĩ, ứng viên có thể được cấp một trong năm loại bằng cấp sau:
+ MSc in Forest and Livelihoods in Copenhagen.
+ MSc in Sustainable Tropical Forestry in Bangor.
+ MSc in Tropical Forestry in Dresden.
+ MSc in Agricultural Sciences, specialisation Environmental Management of Ecosystems and Tropical Forests in Montpellier.
+ MSc in Forestry and Environmental Sciences in Padova.
– Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp Nhiệt đới Bền vững (Sustainable Tropical Forestry).
+ Thời gian khóa học là 2 năm.
+ Chương trình học linh hoạt, hiện đại và tiên tiến.
+ Sinh viên có cơ hội học tập ở hai trường đại học trong chương trình học.
+ Khóa học thiết kế theo dạng research-based.
+ Được cấp học bổng theo mức sống EU.
– Điều kiện:
+ Phải hoàn thành chương trình cử nhân trong các lĩnh vực có liên quan như nông nghiệp, lâm nghiệp, sinh học, địa lý, kinh tế tại một trường đại học được công nhận.
+ Phải đáp ứng yêu cầu tiếng Anh và tiếng Pháp (đối với ứng viên chọn học ở Montpellier) từ các trường đại học. Các bằng cấp này không được quá thời hạn hai năm trong thời gian ứng tuyển.
https://sutrofor.eu/admission-requir…/language-requirements/
+ Có thành tích học tập xuất sắc ở bậc cử nhân.
– Hồ sơ ứng tuyển: tối thiểu phải có:
+ Bằng cấp bậc cử nhân.
+ Bảng điểm bậc cử nhân.
+ Curriculum vitae (CV).
+ Chứng nhận trình độ tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp).
+ Kế hoạch học tập và motivation letter.
+ Hai recommendation letter (thư giới thiệu), một trong hai thư giới thiệu phải từ giáo sư trường đại học.
– Hình thức đăng ký: đăng ký online. Ứng viên truy cập vào đường link sau để nộp hồ sơ:
https://sutrofor.eu/application-procedure/
– Deadline đăng ký:
+ Sinh viên là công dân EU: 16/01/2019 đến 01/03/2019.
+ Sinh viên không phải là công dân EU: 15/10/2018 đến 15/01/2019.
– Thông báo chính thức:
https://sutrofor.eu/about/