[Học bổng đại học và sau đại học tại Nhật Bản Rotary Yoneyama Memorial Foundation năm 2019]

0
822

Thông báo về chương trình học bổng bậc đại học và sau đại học tại Nhật Bản của Rotary Yoneyama Memorial Foundation năm 2019:
– Quốc tịch: sinh viên nước ngoài, không phải công dân Nhật Bản dự kiến ghi danh vào một trường đại học Nhật Bản.
– Địa điểm: các trường đại học Nhật Bản.
– Bậc học: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
– Ứng viên phải tự mình tìm hiểu và nộp hồ sơ cho các trường đại học của Nhật Bản trước khi nộp đơn xin học bổng này. Và những người ghi danh bậc đại học được yêu cầu nộp một bản sao của đơn xin nhập học cho các trường đại học. Những người ghi danh bậc sau đại học được yêu cầu nộp thư giới thiệu từ một giám sát viên hoặc giáo sư của trường đại học mà ứng viên chọn.
– Ứng viên được mong đợi phải có trình độ tiếng Nhật căn bản mức độ JLPT N4.
– Giá trị học bổng:
+ Đối với ứng viên tuyển sinh tháng 4: Thanh toán học bổng bắt đầu vào tháng 4 năm 2019.
+ Đối với ứng viên tuyển sinh mùa thu: Thanh toán học bổng bắt đầu vào tháng 9 (hoặc tháng 10) 2019.
(1) Đại học: 100.000 yen mỗi tháng.
(2) Thạc sĩ: 140.000 yen mỗi tháng.
(3) Tiến sĩ: 140.000 yen mỗi tháng.
+ Hoàn tiền một vé máy bay một chiều đến Nhật Bản. Ứng viên trúng tuyển phải có trách nhiệm nộp lại các giấy tờ liên và vé máy bay thì mới được thanh toán (chỉ áp dụng cho vé phổ thông).
+ Học bổng này không thanh toán học phí của trường đại học và lệ phí đăng ký.
– Bộ hồ sơ ứng tuyển: download trực tiếp trên trang web thông báo, bao gồm 5 mẫu:
+ Application Guide for Rotary Yoneyama Scholarship for Applicants Residing Abroad.
+ Application for Scholarship.
+ Research Plan at Japanese University.
+ Composition “Objective of my studies in Japan”.
+ Recommendation Letter.
– Cách nộp hồ sơ: nộp hồ sơ online thông qua email sau đây:
apply@rotary-yoneyama.or.jp
– Thông báo chính thức:
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/english/overseas