Danh sách sinh viên nhận học bổng ACECOOK

0
748
STT MSSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Sinh viên năm? Chuyên ngành
1 Võ Khánh Ngọc 2/2/1996 Năm ba Môi trường
2 1612756 Nguyễn Hữu Trường 10/5/1998 Năm nhất Công nghệ thông tin
3 1613189 Lê Hữu Thông 6/25/1998 Năm nhất Vật lý học
4 1512595 Nguyễn Hải Triều 3/29/1997 Năm hai Công nghệ phần mềm
5 1414082 Dương Thị Bích Giang 4/8/1996 Năm hai Hóa học
6 1660637 Phan Thị Như Trang 1/1/1998 Năm nhất Công Nghệ Thông Tin
7 Nguyễn Lý Phước Trung 9/13/1997 Năm hai Công nghệ thông tin
8 1512515 Võ Sỹ Liên Thành 12/14/1997 Năm hai Công nghệ thông tin
9 1512334 Lê Văn Nam 8/17/1997 Năm hai Công nghệ thông tin
10 1515028 Đổ Thành Công 27/07/1997 Năm hai Sinh học