Đại học Quốc Gia – Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

0
3288

[Đại học Quốc Gia – Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức]

Ngày 14/11, Cơ quan ĐHQG-HCM đã ra thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM.

— Số lượng cần tuyển: 1 chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng, 1 chuyên viên Phòng Quản trị thiết bị.

— Hồ sơ nộp trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Văn phòng ĐHQG-HCM Phòng 319, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức; Điện thoại: 08 3724 2160 – 1651 (chị Ngân).

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 10/12/2018.

Chi tiết xem tại: https://vnuhcm.edu.vn/tin-tuc_32346864/co-quan-dhqg-hcm-tuyen-dung-vien-chuc/313637396864.html