Wednesday, August 22, 2018

TB Về việc tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng “MANULIFE”

Nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện,...

[TB]_Tìm kiếm đại diện sinh viên Việt Nam cho chương trình “Đối thoại...

1. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY: Esquel là một trong những tập đoàn dệt may hàng đầu thế giới với trụ sở chính tại Hồng...

Thông báo kết quả thi thử TOEIC tháng 3 – 2016

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường thông báo kết quả Thi thử TOEIC tháng 3 - 2016. Các bạn sinh viên xem kết quả...

CHƯƠNG TRÌNH TẦM SOÁT UNG THƯ MIỄN PHÍ DO QUỸ “SỨC KHỎE LÀ SỐ...

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường phối hợp Bệnh viên Hồng Đức tổ chức Chương trình tầm soát ung thư miễn phí do...

[TB]_HỘI SÁCH ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LẦN VIII – 2016

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Chào mừng kỷ niệm 20 năm Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên xây dựng...

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức...

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên...

[TB]_KẾT QUẢ CUỘC THI “SHARE NHANH KẺO LỠ!”

KẾT QUẢ Cuộc thi “Share nhanh kẻo lỡ!” Ngày hội “Sinh viên và Doanh nghiệp lần IV – năm 2016” -----o0o----- Căn cứ vào thông báo của cuộc...

[TB]_DANH SÁCH CA THI, PHÒNG THI THỬ TOEIC THÁNG 11/2016

DANH SÁCH CA THI, PHÒNG THI THỬ TOEIC THÁNG 11/2016 ----------------------- Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo đến các...

Danh sách chính thức thi thử TOEIC vào ngày 16/10/2014 tại Trung tâm Anh...

STT Họ và tên lót: Tên: MSSV: Khoa: 1 Nguyen Xuan Bien 1312038 CNTT 2 Võ Thanh Bình 1364007 CNTT 3 Nguyễn Lê Chiêu 1362010 CNTT 4 Bùi Duy Đăng 1312127 CNTT 5 Nguyễn Tiến Đạt 1363019 CNTT 6 Phạm Thành Đạt 1112429 CNTT 7 Phạm Thượng Hải 1112087 CNTT 8 Nguyễn Văn Hạnh 1112088 CNTT 9 Châu Hải Hùng 1363037 CNTT 10 Lê Nguyễn Phước Hưng 1112123 CNTT 11 Ngô Nhật Huy 1363041 CNTT 12 Nguyễn Văn Khôi 1364039 CNTT 13 Cao Trần Hữu Lộc 1112172 CNTT 14 Trần Quang Mẫn 1112180 CNTT 15 Lê Đức Mạnh 1112179 CNTT 16 Nguyễn Hoài Nam 1212249 CNTT 17 Trần Quốc Nghĩa 1212261 CNTT 18 Nguyễn Ngọc Phong 1212290 CNTT 19 Nguyễn...