Chương trình “Thi thử IELTS” Tháng 04/2017

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH "THI THỬ IELTS" THÁNG 4/2017  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích: Giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với những hình thức thi...

Kế hoạch tổ chức và ôn thi chứng chỉ TOEIC (Hai kĩ năng nói...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI VÀ ÔN THI  HAI KỸ NĂNG SPEAKING –WRITING ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN...

Kế hoạch tổ chức thi ôn thi chứng chỉ TOEIC (Kĩ năng nghe –...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI VÀ ÔN THI CHỨNG CHỈ TOEIC DO ETS CẤP  HAI KỸ NĂNG LISTENING –READING Thi chứng chỉ TOEIC hai kỹ...

[HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN DÂN TỘC NĂM 2017]

Để nhằm khích lệ và động viên tinh thần học tập đối với các sinh viên dân tộc thiểu...

[TT]_”VĂN ÔN, SỬ LUYỆN”_HỘI SÁCH ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN LẦN IX – 2016

THỂ LỆ Mini Gamehow “Văn ôn, sử luyện” -----o0o----- VÒNG LOẠI: Sinh viên đăng kí tham gia và thi trực tuyến trên fanpage Trung tâm. Có 2...

[TT]_KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ĐỢT THÁNG 11/2016

SACUS gửi đến các bạn KẾT QUẢ THI THỬ TOEIC ĐỢT THÁNG 11/2016 Link đính kèm: Kết qua thi thử năng lực Tiếng Anh page 1 Kết quả...

[TT]_PHIÊN CHỢ KHỞI NGHIỆP LẦN VI_START UP_ĐH BÁCH KHOA

PHIÊN CHỢ KHỞI NGHIỆP LẦN VI - NĂM 2016 ----------------- Phiên chợ khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 6 ngày 19/11/2016 tại đại học bách khoa TP HCM...

[TB]_DANH SÁCH CA THI, PHÒNG THI THỬ TOEIC THÁNG 11/2016

DANH SÁCH CA THI, PHÒNG THI THỬ TOEIC THÁNG 11/2016 ----------------------- Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo đến các...