Talkshow “Những kỹ năng cần thiết và cơ hội phát triển dành cho sinh...

THÔNG BÁO Triển khai chương trình Talkshow “Những kỹ năng cần thiết và cơ hội phát triển dành cho sinh viên khối ngành Kỹ thuật,...

Ngày hội Việc làm Khu Công nghệ cao Lần 1 – năm 2017

Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố tổ chức Ngày hội Việc...

Kết quả thi thử Ielts tháng 4/2017

Mời các bạn sinh viên xem kết quả thi thử tại: IELTS Result of US

Hội sách trường ĐH Khoa học Tự nhiên lần X – Năm 2017

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Sách lần X – Năm 2017 ---------- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích: Tạo môi trường cho sinh viên được tiếp cận các...

Danh sách phòng thi chương trình “Thi thử Ielts” tháng 4/2017

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thông báo đến các bạn danh sách ca thi, phòng thi trong chương trình "Thi thử Ielts" tháng...

Học bổng Người bạn đồng của DRD

Học bổng Người bạn đồng của DRD là một trong những chương trình được DRD thực hiện trong nhiều năm qua. Học bổng này...

Chương trình “Thi thử IELTS” Tháng 04/2017

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH "THI THỬ IELTS" THÁNG 4/2017  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích: Giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với những hình thức thi...

Kế hoạch tổ chức và ôn thi chứng chỉ TOEIC (Hai kĩ năng nói...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI VÀ ÔN THI  HAI KỸ NĂNG SPEAKING –WRITING ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN...