Chương trình phát tặng sách trong sinh viên “BIOPHARMACEUTICAL IN TOUCH” – Công ty...

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Công Nghệ Sinh học Dược NANOGENE và NXB Trẻ Thời gian: 10h - 11h ngày 26/10/2014 Địa điểm: Sân...

Hội thảo Giáo dục Hoa Kỳ ngày 19/03/2016

Nguồn: Phòng Quan hệ quốc tế - Quản lý dự án Phòng Quan hệ quốc tế - Quản lý dự án xin trân trọng kính...

Hội thảo MOBIFONE – Kỹ năng thích nghi và hội nhập (09/10/2014)

Hội thảo Kỹ năng thích nghi và Hội nhập   Thời gian: 13h - 16h ngày 09/10/2014 (thứ năm) Địa điểm: Giảng đường 1, trường Đại học...

[TB]_HỘI THẢO “BẢN ĐỒ LÀM CHỦ TIẾNG ANH CỦA NHỮNG CÁ NHÂN XUẤT SẮC”

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (SACUS) giới thiệu các bạn sinh viên hội thảo "BẢN ĐỒ LÀM CHỦ TIẾNG ANH CỦA NHỮNG CÁ...

[TB]_HỘI THẢO “VÌ LÀN DA HỌC ĐƯỜNG”

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (SACUS) giới thiệu các bạn sinh viên hội thảo "Vì làn da học đường" do Hệ thống Thẩm...

Free Course: Angular 2, Getting Started, 16-18.12.2016

Thông tin chi tiết các bạn xem file đính kèm: Orient, Angular 2, Getting Started, 16-18.12.2016

Intel Products Vietnam Grand Challenges Master Fellowship for 4th-year students

Phòng Quan hệ quốc tế - Quản lý dự án (QHQT-QLDA) xin trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô...

Hội thảo Tuyển dụng MINI HACKATHON – VietNam eSports

  HỘI THẢO TUYỂN DỤNG VIETNAM ESPORT - MINI HACKATHONThời gian: 9h - 12h ngày thứ 4, 05/11/2014 Địa điểm: Hội trường I, trường Đại học...

Hội thảo: Cơ hội làm việc ở Nhật Bản

  Link đăng kí: http://bit.ly/vlb-jp

Hội thảo chuyên đề “TUỔI TRẺ DU HỌC & KHÁT VỌNG THÀNH CÔNG”

Nền giáo dục nào là thích hợp nhất với bạn? Du học để thành công hay để trải nghiệm? Nếu đâu đó có chứa những băn...