Saturday, February 16, 2019
 

Học bổng Nghị lực “VNU Will” lần thứ III – năm 2018

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG - Số lượng: 50 suất (dự kiến) - Trị giá: 5.000.000 đồng/suất - Đối tượng: sinh viên trong cả nước. -...
KẾT QUẢ HỌC BỔNG "POWER ON" NĂM HỌC 2018 - 2019

KẾT QUẢ HỌC BỔNG “POWER ON” NĂM HỌC 2018 – 2019

THÔNG BÁO Kết quả học bổng “Power On” dành cho sinh viên Năm học 2018 – 2019 Số lượng:             - Số lượng trao: 41 suất -...
THÔNG BÁO HỌC BỔNG "SHARING THE DREAM" NĂM 2018

THÔNG BÁO HỌC BỔNG “SHARING THE DREAM” NĂM 2018

THÔNG BÁO Học bổng “Sharing the Dream” năm 2018 ---------- 1/ Số lượng – Trị giá: - Số lượng: 20 suất học bổng. - Trị giá: 15.000.000 đồng/ sinh...

Công bố kết quả học bổng “Thắp sáng ước mơ lần 11 – Năm...

Theo Thông báo số 13-TB/TTHTSV ngày 21/8/2018 của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường ĐH KHTN về việc Công bố kết quả...

Kết quả học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2018 – 2019 Dành...

Theo Thông báo số 39-TB/HTHSSV ngày 03/8/2018 của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ...

HỌC BỔNG “NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH DÀNH CHO SINH VIÊN KHUYẾT TẬT – NĂM...

1. Mục đích chương trình Chuơng trình Học bổng Người bạn đồng hành tạo thêm điều kiện học tập và phát triển cho sinh viên...

[HỌC BỔNG POWER ON]

I. SỐ LƯỢNG – TRỊ GIÁ: 1. Số lượng: 30 suất (học bổng bảo trợ hàng năm đến khi ra trường). 2. Trị giá: 10.000.000 đồng/suất/năm...

[THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP HỌC BỔNG BFF NĂM 2018 – 2019 ĐẾN 3/10/2018]

Năm học 2018 – 2019, BFF sẽ trao tặng 25 suất Học bổng cho các em tân Sinh viên hiếu học, giàu nghị...

HỌC BỔNG “CANON – CHẮP CÁNH NHÂN TÀI”

I.Trị giá học bổng: - Dành cho học sinh THPT, mỗi suất học bổng có trị giá 16,2 triệu đồng/01 năm. - Dành cho...

[HỌC BỔNG LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI BỀN VỮNG (SUTROFOR) – DÀNH CHO THẠC ...

Thông báo về chương trình học bổng Lâm nghiệp Nhiệt đới Bền vững (SUTROFOR) dành cho bậc thạc sĩ thuộc chương trình Erasmus Mundus...