Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực Kỹ Thuật ngày 20/06/2017

0
498

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(20.06.2017 – 26.06.2017)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline

Trung Tâm Anh Ngữ Power English
Thực Tập Digital Marketing http://bit.ly/2sMRaMY 30.06.2017
Bella Belle Thực Tập Digital Marketing, Video Product http://bit.ly/2tmffaz 30.06.2017
Vườn Ươm Doanh Nghiệp Khu Công Nghệ Cao Chuyên Viên Chuyển Giao Công Nghệ http://bit.ly/2rKL7sg 19.07.2017
Vườn Ươm Doanh Nghiệp Khu Công Nghệ Cao Kỹ Sư Sản Xuất Thử Nghiệm

 

http://bit.ly/2skrlCh 19.07.2017
Công ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo MOA Thực Tập Sinh Marketing Online – Giới Thiệu Việc Làm Sau Thực Tập http://bit.ly/2rKjeQW 19.07.2017

Sa Ga JSC
Nhân Viên IT http://bit.ly/2sN09xI 31.07.2017
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Bích Ngọc Software Engineer http://bit.ly/2skVTUH 17.07.2017
Công ty TNHH AEON Việt Nam E-commerce Internship http://bit.ly/2sks1rE 30.06.2017
Công Ty TNHH FPT Information System (FIS)  Thực Tập Hệ Thống http://bit.ly/2tHAXVP 15.07.2017

NEC Vietnam
IT Fresher Program http://bit.ly/2rvEvMy 21.06.2017

 

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn