Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực Kỹ thuật 25/7/2017

0
248

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(25.07.2017 – 01.08.2017)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
Indo trans Logistics Thực Tập IT http://bit.ly/2vPceA3 10.08.2017
Công ty Cổ phần Shoppie Việt Nam Thực Tập Phát Triển Dự Án B-zone http://bit.ly/2eGX64g 15.08.2017
Công ty TNHH Công nghệ và Thiết bị Nguyễn Gia Nhân Viên Kỹ Thuật – Hệ Thống – Kỹ Sư Điện http://bit.ly/2ur5Zmj 20.08.2017
Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác – Dự Án

 

http://bit.ly/2uPcPV0 31.07.2017
Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo MOA Thực Tập Digital Marketing http://bit.ly/2uPnAGH 05.08.2017
Công ty Cổ phần Kinh Doanh – Thương mại Kangen Việt Nam Thực Tập Marketing http://bit.ly/2tt3cri 22.08.2017
Công ty TNHH ADSEN Vietnam Thực Tập SEO http://bit.ly/2tSjLN4 05.08.2017
Smartdatics Thực Tập Web Developer (JavaScript) http://bit.ly/2tCAf0e 08.08.2017
S&H Business Solution Co., Ltd  Thực Tập IT http://bit.ly/2uXpc23 15.08.2017

Adquest Asia 
PHP Developer http://bit.ly/2gVKg2P 19.08.2017

 

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn