Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực Kỹ thuật 18/7/2017

0
445

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(18.07.2017 – 24.07.2017)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
Công ty TNHH White Office Thực Tập Marketing Specialist http://bit.ly/2u3HwVy 01.08.2017
Bella Belle Thực Tập Digital Marketing, Video Product http://bit.ly/2utW02a 31.07.2017
Công ty TNHH Truyền thông Lửa Việt Thực Tập Truyền Thông http://bit.ly/2u3HYmI 31.12.2017
Công ty TNHH Knauf Vietnam Thực Tập Marketing Support

 

http://bit.ly/2talGwX 31.07.2017
Solazu Co., Ltd Thực Tập Front  – End http://bit.ly/2u3rMlo 15.08.2017
Công ty Pet Lovers Centre Vietnam Content Marketing http://bit.ly/2uxk1Vy 31.08.2017
Công ty Cổ phần công nghệ Sen Đỏ Graphic Designer http://bit.ly/2t9Y7UO 15.08.2017
Mageplaza Thực Tập PHP Developer http://bit.ly/2vwQetA 18.08.2017
TP&P Technology Co., LTD  Thực Tập IT Developer http://bit.ly/2vwQmcy 13.08.2017

ABSoft JSC
Thực Tập Thiết Kế Đồ Hoạ Ứng Dụng http://bit.ly/2vwtucV 31.08.2017

 

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn