Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực Kỹ Thuật 11/7/2017

0
191

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(11.07.2017 – 16.07.2017)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline

iDentalSoft
Software Tester – QA

 

http://bit.ly/2t8B4ZH 22.07.2017

 

iDentalSoft Software Developer http://bit.ly/2tChVTC 22.07.2017
Công ty TNHH Opticon Việt Nam Marketing Executive  

http://bit.ly/2t7rx95

13.07.2017
VnResource Co., Ltd Thực Tập IT Network

 

http://bit.ly/2v5Y6Sg 31.07.2017
Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Toàn Năng Lập Trình Viên – Thực Tập Lập Trình Website PHP

 

http://bit.ly/2u7IpwJ 31.07.2017

EFE Technology
Thực Tập Sinh PHP http://bit.ly/2ucJLHl 08.08.2017
Công Ty CP Công Nghệ MHealth Software Testing – Kiểm Nghiệm Sản Phẩm http://bit.ly/2t8ILiM 25.07.2017
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thông Tin BTC Nhân Viên Kỹ Thuật http://bit.ly/2u7nLwW 07.08.2017
MS TECHNOLOGY CO.,LTD Hardware Design Interns http://bit.ly/2tbCENH 01.08.2017
Công ty Apps Cyclone Thực Tập Mobile Developer

 

http://bit.ly/2ucykzI 06.08.2017

 

 

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn