Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực Kỹ thuật 01/8/2017

0
216

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(01.08.2017 – 08.08.2017)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
VCCorp Corporation Thực Tập Digital Marketing http://bit.ly/2vZVCq9 15.08.2017
Công ty TNHH Thương mại toàn cầu iCare Nhân Viên Thiết Kế http://bit.ly/2vhfKWR 25.08.2017
Net Group   Thực Tập Kỹ Thuật Máy Tính http://bit.ly/2ueosAP 26.08.2017
CleverAds Thực Tập Social Media

 

http://bit.ly/2hipJG1 26.08.2017
Stella Hearing Thực Tập Công Nghệ Thông Tin http://bit.ly/2oWLlra 15.08.2017
Solazu Co., Ltd Thực Tập Web Designer http://bit.ly/2hi1BmK 27.08.2017
Công ty TNHH Contemi Vietnam Thực Tập PHP Developer http://bit.ly/2vcwLSe 28.08.2017
Mekong Thực Tập Kỹ Thuật Máy Tính http://bit.ly/2vnKXIx 31.08.2017
Công ty TNHH XNH Bobi Craft  Thực Tập Marketing http://bit.ly/2vnLom9 15.08.2017

TrustLink Law Firm  
Junior Marketing Executive http://bit.ly/2w0hZvy 15.08.2017

 

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn