BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

0
972

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(21.02.2018 – 27.02.2018)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
Công ty TNHH TM Đầu Tư DV Bất Động Sản Gia Phát Thực Tập Marketing – Phát Triển Kinh Doanh – Chăm Sóc Khách Hàng http://bit.ly/2CkfTgx 21/03/2018
Công Ty TNHH Đầu Tư Greencap Tuyển Dụng Vị Trí Hỗ Trợ Khách Hàng [Admin & Support] http://bit.ly/2D3aYAj 31/03/2018
Công Ty TNHH Đầu Tư Greencap Tuyển Dụng Vị Trí Event & Telesales http://bit.ly/2EArncJ 31/03/2018
Công ty TNHH MTV Bảo Gia Hưng Thịnh Chương Trình Nhân Sự Tiềm Năng 2018 – Kinh Doanh – Quản Trị – Văn Phòng http://bit.ly/2D3eRBv 02/04/2018
Công ty Cổ phần Nhịp Cầu CEO Assistant Intern http://bit.ly/2H9Nic6 31/03/2018
Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Toàn Năng Thực Tập Lập Trình PHP – Wordress http://bit.ly/2G1M2Z8 31/03/2018
Công ty TNHH RIAN SOFT Thực Tập HTML & CSS http://bit.ly/2H9rc9o 30/03/2018
Tập Đoàn Công nghệ Vietsens Lập Trình Viên C#, .Net http://bit.ly/2FXUx7D 31/03/2018
Công Ty Tnhh Giải Pháp Di Động Ứng Dụng Lốc Xoáy Thực Tập PHP Developer http://bit.ly/2oUJxj5 05/04/2018
Phương Nam Digital Thực Tập SEO http://bit.ly/2FsOWrW 05/04/2018

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn