Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực Kinh Tế & Kỹ Thuật từ ngày 23.05.2018 – 29.05.2018

0
423

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(23.05.2018 – 29.05.2018)

Công ty

Vị trí tuyển dụng Link

Deadline

BASF Việt Nam Grow 2018 – Graduate Program http://bit.ly/2LGp0cw 04/07/2018
Phương Bắc Chương Trình Tiếp Nhận Sinh Viên Thực Tập – Xuất Nhập Khẩu http://bit.ly/2Imcxc5 09/06/2018
DI Travel Internship – Immigration – Administration Services http://bit.ly/2LI5jRZ 21/06/2018
Đông Du Thực Tập Ngành Luật http://bit.ly/2soju6H 11/06/2018
Silkwires Intern Project Assistant (web/marketing) http://bit.ly/2sjApqN 07/06/2018
Contemi Intern/Fresher Mobile Xamarin Developer http://bit.ly/2siyXVK 29/06/2018
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ TSG Thực Tập Lập Trình Sharepoint http://bit.ly/2JfciDu 22/06/2018
PAL TECH COMPANY LIMITED Java Developer Intern http://bit.ly/2IWKO1X 23/06/2018
CBRE (Vietnam) Nhân Viên Kỹ Thuật http://bit.ly/2kAk1hv 30/06/2018
Công Ty TNHH Citynow Lập Trình Viên ( Java, Front End ) http://bit.ly/2kAwTnS 25/06/2018

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn