Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực Kinh Tế & Kỹ Thuật từ ngày 18.10 – 24.10.2017

0
388

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(18.10.2017 – 24.10.2017)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
Talentnet HR Profession http://bit.ly/2yLWQZL 15.11.2017
Tetra Pak Sales Management Trainee http://bit.ly/2lbKF37 19.11.2017
Home Credit Analyst Intern http://bit.ly/2gEsGkK 25.10.2017
VN Direct Nhân Viên Giao Dịch http://bit.ly/2i1ciHw 25.10.2017
Phương Bắc Thực Tập Xuất Nhập Khẩu http://bit.ly/2ysaYno 12.11.2017
iDentalSoft Software Developer http://bit.ly/2ld2e2U 01.11.1017
Erabit Thực Tập IT http://bit.ly/2z4qiek 17.11.2017
Công ty TNHH Mekong Coms Thực Tập Kỹ Thuật http://bit.ly/2yNeIDF 18.11.2017
iDentalSoft Software Tester http://bit.ly/2yEqjoH 01.11.2017
Công ty TNHH TM DV Trực tuyến Đất Việt Thực Tập IT http://bit.ly/2xi34Nx 17.11.2017

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn