Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực Kinh Tế & Kỹ Thuật từ ngày 11.04.2018-17.04.2018

0
282

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(11.04.2018 – 17.04.2018)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
Nắng Xanh Thực Tập Content Marketing  

http://bit.ly/2HH3Lpx

 

 

21/04/2018
Unilever Giám Sát Tài Năng CDFRESH 2018 http://bit.ly/2J9x57D 13/05/2018
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế VN Thực Tập Sinh Tiềm Năng-Khối Khách Hàng Cá Nhân http://bit.ly/2HKAKsV 30/04/2018
CPA Australia Business Support Intern http://bit.ly/2EZ0z5v 16/05/2018
Thanh Trí Thực Tập Kế Toán- Tài Chính http://bit.ly/2GwRNxx 22/04/2018
Gia Phát Thực Tập Marketing- Phát Triển Kinh Doanh- Chăm Sóc Khách Hàng http://bit.ly/2GkWbzC 23/04/2018
Vidia Nhân Viên Kĩ Thuật http://bit.ly/2JNyL7T 15/05/2018
Di Động Touch Thực Tập Lập Trình PHP http://bit.ly/2qFNYPw 30/04/2018
Hoa Sen Group Nhân Viên ERP http://bit.ly/2J1v8du 31/05/2018
Gumi Việt Nam PHP Intern http://bit.ly/2qBHJxa 30/05/2018

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn