BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

0
2931

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

Công ty

Vị trí tuyển dụng

Link

Deadline

Phương Bắc

Thực Tập Xuất Nhập Khẩu Bộ Phận Văn Phòng Và Bán Hàng

http://bit.ly/2B8hAvR

04.01.2018

Công ty Cổ phần Nhịp Cầu

Executive Assistant to the CEO

http://bit.ly/2Dcxof0

21.01.2018

Topica Native

Giáo Viên – Trợ Giảng Tiếng Anh Online

http://bit.ly/2BeLWgU

08.01.2018

Generali Việt Nam

Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh – Khảo Sát Thị Trường

http://bit.ly/2l3sqgT

08.01.2018

Công ty TNHH Kế Toán – Kiểm Toán – Tư Vấn Việt Nam

Thực Tập Kế Toán – Kiểm Toán

http://bit.ly/2C5gEth

21.01.2018

VietNam Leather Corp

Thực Tập Công Nghệ Thông Tin

http://bit.ly/2iNJTZq

28.12.2017

Công ty TNHH Tài Nguyên Tri Thức Việt Năng

Thực Tập Triển Khai Phần Mềm

http://bit.ly/2BRu10Z

12.01.2018

Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế

Fresher Java/C#

http://bit.ly/2DesIVW

07.01.2018

Công ty TNHH Molution

Thiết Kế 2D/3D

http://bit.ly/2C5c8Ze

01.02.2018

Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế Intertu

Thực Tập Thiết Kế Đồ Họa

http://bit.ly/2C6Sgat

18.01.2018

 Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn