BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT 26/9/2017

0
225

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(20.09.2017 – 26.09.2017)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
Phương Bắc Chương Trình Thực Tập Xuất Nhập Khẩu http://bit.ly/2fqN7NF 12.10.2017
Phong Duy Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng http://bit.ly/2hwbXA0 21.10.2017
Gia Hưng Land Thực Tập Kinh Doanh http://bit.ly/2wV84v8 05.10.2017
Tài chính Á Châu Thực Tập Tư Vấn Tài Chính http://bit.ly/2xwhPzG 14.10.2017
VIDIA Telesales http://bit.ly/2k4DRUK 21.10.2017
Ogilvy Vietnam Thực Tập CNTT PHP http://bit.ly/2wVIJMO 31.10.2017
ASOFT Lập Trình Web http://bit.ly/2hxoAL8 15.10.2017
South Telecom Thực Tập Lập Trình Viên http://bit.ly/2xEH7us 30.09.2017
Smartnet Thực Tập Lập Trình Web http://bit.ly/2y6NAji 31.10.2017
Viễn Thông A Thực Tập Webmaster http://bit.ly/2hxoNdJ 25.10.2017

 

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn