BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT 24/01/2018

0
483

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(17.01.2018 – 23.01.2018)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
Unilever Việt Nam Unilever Future Leaders Programme 2018 http://bit.ly/2rBSimU 15.02.2018
Ba Huân Thực Tập Kinh Doanh & Marketing http://bit.ly/2F7pu7G 30.01.2018
Asian Holding Thực Tập Chăm Sóc Khách Hàng http://bit.ly/2BpzZRn 31.01.2018
Công ty Cổ phần Gonsa Thực Tập Nhân Sự http://bit.ly/2BoxlLL 30.01.2018
Công ty Cổ phần Thế Giới Số Thực Tập Kế Toán http://bit.ly/2n6EWcL 15.02.2018
Transaction Technologies Limited Thực Tập Java Developer http://bit.ly/2ArXvNf 04.02.2018
Công ty Cổ phần Thế Giới Phụ Nữ Thực Tập Thiết Kế Đồ Họa http://bit.ly/2n2wEna 20.02.2018
Công ty TNHH NFQ Việt Nam Front – end Internship http://bit.ly/2DBVP9p 17.02.2018
Công ty Cổ phần K – Group Việt Nam Thực Tập Thiết Kế Kỹ Thuật http://bit.ly/2DC1YCy 12.02.2018
Opticon Việt Nam Software Engineer http://bit.ly/2DtPZUj 19.02.2018

 

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn