BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

0
518

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(13.12.2017 – 19.12.2017)

Công ty

Vị trí tuyển dụng

Link

Deadline

Techcombank

Techcom’s Future Gene 2018

http://bit.ly/2oLwELu

02.01.2018

Gia Phát

Thực Tập Phát Triển Kinh Doanh

http://bit.ly/2BA8qq4

09.01.2018

An Phú Hưng

Thực Tập Marketing – Phát Triển Kinh Doanh

http://bit.ly/2AYsy45

11.01.2018

Savimex

Savimex Startup Journey 2018

http://bit.ly/2D2cW10

27.12.2017

TalentMind Education

Thực Tập Marketing – Phát Triển Kinh Doanh

http://bit.ly/2klGS0z

31.12.2017

Opticon Việt Nam

Software Engineer Internship

http://bit.ly/2AYLkZr

11.01.2018

Thiên Bảo

Nhân Viên Thiết Kế Website

http://bit.ly/2ntTLtk

30.12.2017

SBC Capital

Thực Tập IT

http://bit.ly/2BIFGOt

13.01.2018

1 PAC Việt Nam

Thực Tập Thiết Kế

http://bit.ly/2BeklwU

28.12.2017

Công ty TNHH Maskcodex

Thực Tập IT

http://bit.ly/2BdQzZo

05.01.2018

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn