BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT 13/9/2017

0
237

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(06.09.2017 – 12.09.2017)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
Odyssey Resources Vietnam Limited Accountant Trainee http://bit.ly/2vTlhQS 30.09.2017
CBRE Sales – Residential Projects http://bit.ly/2f3XoTB 30.09.2017
Công ty TNHHMTV Hoàng Gia Châu Thực Tập Marketing Online http://bit.ly/2wVFitR 30.09.2017
Phương Bắc Thực Tập Xuất Nhập Khẩu http://bit.ly/2fhr4cA 12.10.2017
PwC Management Trainee 2018 http://bit.ly/2xxbfcm 22.09.2017
Công ty Cổ phần Tư vấn Cải Tiến Liên Tục Thực Tập Lập Trình Winforms C# Mssql http://bit.ly/2xwolqe 06.10.2017
PIXA Lập Trình Viên iOS http://bit.ly/2y4ejKg 01.10.2017
DiCentral Data Integration Specialist http://bit.ly/2xw8h8a 08.10.2017
PwC IT Risk Assurance Intern http://bit.ly/2xwuEdD 30.09.2017
LogiGear Software Automation Testing Trainee http://bit.ly/2wUMFl8 30.09.2017

 

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn