BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT 13.12.2017

0
327

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(06.12.2017 – 12.12.2017)

Công ty

Vị trí tuyển dụng

Link

Deadline

Generali Việt Nam

Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh – Khảo Sát Thị Trường

http://bit.ly/2l3sqgT

08.01.2017

Thanh Trí

Thực Tập Kế Toán – Tài Chính

http://bit.ly/2jQoCft

07.01.2018

Litteword Technology and Media

Content Management Intern

http://bit.ly/2jsNicZ

14.12.2017

Phương Bắc

Thực Tập Xuất Nhập Khẩu

http://bit.ly/2B8hAvR

04.01.2017

Topica Native

Giáo Viên – Trợ giảng Tiếng Anh Online

http://bit.ly/2BeLWgU

08.01.2018

VietNam Leather Corp

Thực Tập Công Nghệ Thông Tin

http://bit.ly/2iNJTZq

28.12.2017

NEC Viet Nam

Junior .Net Developer

http://bit.ly/2AwgOdd

07.01.2017

Công ty Cổ phần Đầu tư TONA

Chương Trình Tuyển Thực Tập 2018: Kỹ Sư Xây Dựng – Kiến Trúc Sư

http://bit.ly/2BEJalB

07.01.2018

NEC Viet Nam

Java – Net Developer

http://bit.ly/2kpLWQz

07.01.2018

Vincommerce JSC

Thực Tập Kiểm Nghiệm An Toàn Thực Phẩm

http://bit.ly/2AxgSt2

25.12.2017