BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT 10/01/2018

0
369

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(03.01.2018 – 09.01.2018)

Công ty

Vị trí tuyển dụng

Link

Deadline

Công Ty TNHH Thời Trang Và Mỹ Phẩm Âu Châu

Thực Tập Nhân Sự

http://bit.ly/2lZBfWs

28.01.2018

Talent Mind Education

Thực Tập Marketing – Phát Triển Kinh Doanh

http://bit.ly/2klGS0z

31.01.2018

SolarBK

Thực Tập Kế Toán

http://bit.ly/2lUkGdV

02.02.2018

Nắng Xanh

Thực Tập Content Marketing – SEO Marketing Online

http://bit.ly/2CTG1fv

04.02.2018

Pizza Hut Viet Nam

HR Assistant

http://bit.ly/2EXVn33

28.01.2018

Transaction Technologies Limited

Java Developer Intern

http://bit.ly/2ArXvNf

04.02.2018

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán FPTS

Lập Trình Viên

http://bit.ly/2EXeryq

02.02.2018

Công Ty TNHH Fram

Software Engineer

http://bit.ly/2lZ64Km

02.02.2018

Công Ty TNHH Ifree Việt Nam

Thực Tập Graphic Designer

http://bit.ly/2lXxaBs

02.02.2018

Đất Việt Software

Thực Tập Lập Trình

http://bit.ly/2CDzYOl

02.02.2018

 

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn