BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT 03/01/2018

0
839

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(27.12.2017 – 02.01.2018)

Công ty

Vị trí tuyển dụng

Link

Deadline

Thanh Trí

Thực Tập Kế Toán – Tài Chính

http://bit.ly/2jQoCft

07.01.2018

Gia Phát

Thực Tập Marketing – Phát Triển Kinh Doanh – Chăm Sóc Khách Hàng

http://bit.ly/2BA8qq4

09.01.2018

VPBank

Chương Trình Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Tiềm Năng VPBank 2018

http://bit.ly/2ChAxtX

31.01.2018

Brand Partner

Inventory Accountant

http://bit.ly/2CHND4I

09.01.2018

An Phú Hưng

Thực Tập Marketing – Phát Triển Kinh Doanh – Phát Triển Dự Án

http://bit.ly/2AYsy45

11.01.2018

SBC Capital

Thực Tập Công Nghệ Thông Tin

http://bit.ly/2BIFGOt

13.01.2018

Opticon Việt Nam

Software Engineer Internship

http://bit.ly/2AYLkZr

11.01.2018

Công Ty TNHH Soyon

Thực Tập Thiết Kế Đồ Họa

http://bit.ly/2AaJVxK

20.01.2018

IFRC Viet Nam

Trainee PHP Developer

http://bit.ly/2EFgOGj

20.01.2018

Wolf Media

Thực Tập Thiết Kế Đồ Họa

http://bit.ly/2CwsLzC

01.02.2018

 

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn