BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT 01/02/2018

0
395

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ & KỸ THUẬT

TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN

(24.01.2018 – 30.01.2018)

Công ty Vị trí tuyển dụng Link Deadline
Greencap Investment Hỗ Trợ Khách Hàng (Admin & Support) http://bit.ly/2D3aYAj 18.02.2018
Suntory Pepsico Viet Nam Suntory Pepsico Management Trainee 2018 http://bit.ly/2rRk6E1 28.02.2018
Greencap Investment Event & Telesales http://bit.ly/2EArncJ 18.02.2018
Công ty Cổ phần Phần mềm LinkQ Phát Triển Kinh Doanh – Marketing http://bit.ly/2DOjXXb 21.02.2018
Gia Phát Thực Tập Marketing – Phát Triển   Kinh Doanh – Chăm Sóc Khách Hàng http://bit.ly/2mpxdXw 10.02.2018
Unilever Việt Nam Unilever Future Leaders Programme 2018 http://bit.ly/2rBSimU 15.02.2018
Tập Đoàn Kiểm Toán Quốc Tế KPMG Thực Tập Thiết Kế Đồ Họa http://bit.ly/2nn18A6 21.02.2018
Công ty Cổ phần SmartOSC IT Fresher http://bit.ly/2GxVmE6 28.02.2018
TK Solution Thực Tập Lập Trình .Net http://bit.ly/2nqPO5e 05.02.2018
Công ty TNHH Mullenlowe Việt Nam Thực Tập IT http://bit.ly/2npHZhb 25.02.2018

 

Nguồn: Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn